home

Bouwrecht

Specialisme

VanWoerkom-Bouwrecht staat al jaren vele partijen
in de bouwsector bij; (grote en kleine) hoofdaannemers, architecten, constructeurs, gespecialiseerde onderaannemers, projectontwikkelende opdrachtgevers en leveranciers
Verzekeringsrecht.

Verzekeringsrecht

Meer in het bijzonder

Construction All Risk (CAR), aansprakelijkheid (AVB), beroepsaansprakelijkheid (BA), Bouw Ontwerp Verzekering/Professional Indemnity (BOV/PI), en brand (opstal- en inventaris/goederen)
Juridische bijstand.

Juridische bijstand

Op alle gebieden

van Burgerwerk en kleine aannemingen, Utiliteitsbouw, tot Infra (GWW en rail). Vanaf contractvorming (onderhandelingen) tot (ver) na oplevering.