advocaat

Nieuwe realiteit

Als bouwrecht-advocaat sta ik al vele jaren partijen in de bouwsector bij: (grote en kleine) hoofdaannemers, architecten, constructeurs, gespecialiseerde onderaannemers, projectontwikkelende opdrachtgevers en leveranciers.

Vanuit mijn werk voor hen zie ik de laatste jaren de bouwsector veranderen: er is een nieuwe realiteit ontstaan, van een sector die vecht om te overleven naar een sector die knokt om vakmensen en co-makers. En de PAS-, PFAS- en Corona-crises transformeren deze nieuwe realiteit binnen de huidige geopolitieke crisis tot een nieuwere realiteit.

Meer dan ooit blijven de beheersing van faalkosten en het op de juiste wijze afdekken van risico’s bepalend voor de continuïteit van ondernemingen in deze sector. Meer dan ooit gaat het ergens fout. Conflicten ontstaan. Emoties lopen hoog op. Het gaat om grote bedragen, of om eenvoudig herstelwerk. Soms om principes. Maar wat zijn de feiten? En naar welke mogelijke oplossingen leiden die feiten?

Maximaal resultaat

Door mijn brede technische achtergrond en ervaring te combineren met mijn juridische kennis kan ik vanuit de feiten de juiste oplossingen voor u vinden en een maximaal resultaat voor u behalen. Bovendien kan ik vanuit mijn ervaring als mediator u helpen conflicten op te lossen. Vaak levert dat voor alle partijen een beter resultaat op dan te procederen, omdat zij ook in toekomstige projecten doorgaans van elkaar afhankelijk zijn.

Juridisch adviseur op projectbasis

Gezien de veranderingen in de markt is het heel belangrijk vooraf de risico’s af te dekken. Denkt u aan contracten, voorwaarden en juridische consequenties van geschreven bestekken. Vaak huren ondernemers in de bouwsector mij dan ook in op projectmatige basis als juridisch adviseur of projectbegeleider. Ik spreek hun taal, heb zowel technische als juridische knowhow, en weet vanuit mijn praktijk en ervaring waar het fout kan gaan en hoe die fouten te voorkomen.

Werkterrein

U kunt mij inschakelen voor juridische bijstand

 • op alle gebieden, van burgerwerk en kleine aannemingen, utiliteitsbouw, tot infra (GWW). Vanaf contractvorming (onderhandelingen) tot (ver) na oplevering;
 • over contracten en bouwvoorwaarden als UAV, UAV-TI, UAV-GC, DNR, RVOI, SR, alsmede K/A-AV en GIW;
 • over de rechten en verplichtingen voortvloeiende uit bestekken, alsmede over bestek-systematieken als STABU of RAW;
 • bij de relevante arbitrage-instituten als Raad van Arbitrage voor de Bouw en Nederlands Arbitrage Instituut, maar ook bij de burgerlijke rechter.

Profiel advocatuur

 • Advocaat sinds 1996 met specialisaties civiel Bouwrecht en bouwgerelateerd Verzekeringsrecht
 • 2004 tot 2010 partner advocaat-bouwrecht bij Poelmann van den Broek NV
 • 2010 tot heden eigen kantoor VanWoerkom-Bouwrecht

Opleidingen/achtergrond

 • HTS Utrecht: Civiele Techniek
 • HTS Amsterdam: Bouwkunde
 • Universiteit Leiden: Burgerlijk Recht
 • Bouwkundig schade-expert (1990-1996)

Nevenactiviteiten

 • Lid Vereniging van Bouwrecht
 • Lid Vereniging van Bouwrecht-Advocaten