Advocaat

allard van woerkomNieuwe realiteit
Als advocaat sta ik al vele jaren partijen in de bouwsector bij: aannemers, architecten, grote en kleine ondernemingen, projectontwikkelaars, constructeurs.

Vanuit mijn werk voor hen zie ik de laatste jaren de markt veranderen: er is een nieuwe realiteit ontstaan, van een markt die vecht om te overleven naar een markt die knokt om vakmensen en co-makers.

Meer dan ooit blijven de beheersing van de kosten en het op de juiste wijze afdekken van risico’s bepalend voor de continuteit van ondernemingen in deze sector. Meer dan ooit gaat het ergens fout. Conflicten ontstaan. Emoties lopen hoog op. Het gaat om grote bedragen, of om eenvoudig herstelwerk. Soms om principes. Maar wat zijn de feiten? En naar welke mogelijke oplossingen leiden die feiten?

Maximaal resultaat
Door mijn brede technische achtergrond te combineren met mijn juridische kennis kan ik vanuit de feiten de juiste oplossingen voor u vinden en een maximaal resultaat voor u behalen. Bovendien kan ik vanuit mijn jarenlange ervaring als mediator u helpen conflicten op te lossen. Vaak levert dat voor alle partijen een beter resultaat op dan te procederen, omdat zij ook in toekomstige projecten doorgaans van elkaar afhankelijk zijn.

Juridisch adviseur op projectbasis
Gezien de veranderingen in de markt is het heel belangrijk vooraf de risico’s af te dekken. Denkt u aan contracten, voorwaarden en juridische consequenties van geschreven bestekken. Vaak huren ondernemers in de bouwsector mij dan ook in op projectmatige basis als juridisch adviseur of projectbegeleider. Ik spreek hun taal en weet vanuit mijn praktijk waar het fout kan gaan en hoe die fouten te voorkomen.

Werkterrein
U kunt mij inschakelen voor juridische bijstand
– op alle gebieden, van burgerwerk en kleine aannemingen, utiliteitsbouw, tot infra (GWW). Vanaf contractvorming (onderhandelingen) tot (ver) na oplevering;
– over contracten en bouwvoorwaarden als UAV, UAV-TI, UAV-GC, DNR, RVOI, SR, alsmede K/A-AV en GIW;
– over de rechten en verplichtingen voortvloeiende uit bestekken, alsmede over bestek-systematieken als STABU of RAW;
– bij de relevante arbitrage-instituten als Raad van Arbitrage voor de Bouw en Nederlands Arbitrage Instituut, maar ook bij de burgerlijke rechter.

Profiel advocatuur
– Advocaat sinds 1996 met specialisaties civiel Bouwrecht en bouwgerelateerd Verzekeringsrecht
– 2004 tot 2010 partner bij Poelmann van den Broek NV
– 2010 heden eigen kantoor VanWoerkom-Bouwrecht

Opleidingen/achtergrond
– HTS: Civiele Techniek en Bouwkunde
– Universiteit Leiden: Burgerlijk Recht
– Bouwkundig schade-expert (1990-1996)

Nevenactiviteiten
– Lid Vereniging van Bouwrecht
– Lid Vereniging van Bouwrecht-Advocaten