algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

VanWoerkom-Bouwrecht respectievelijk Bouwrecht-Specialist is de handelsnaam van Van Woerkom Praktijk B.V.

Opgedragen werkzaamheden worden te allen tijde uitgevoerd onder toepasselijkheid van Algemene Voorwaarden 2019 VanWoerkom-Bouwrecht, waarin vervat een beperking van aansprakelijkheid tot de uitkering die in het betreffende geval plaatsvindt onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Van Woerkom Praktijk B.V.

Van de inhoud van Algemene Voorwaarden 2019 VanWoerkom-Bouwrecht is hier kennis te nemen.