bouwrecht

bouwrecht

oplevering, vertragingsschade, kritieke pad, kritieke pad, korting, stagnatie, werkdagen, niet-werkdagen, onderhoudsperiode, garantieperiode, meer- en minderwerk, verrekenprijzen, stelposten, niet verrekenbare hoeveelheden, verrekenbare hoeveelheden, herziening verrekenprijzen, bevoegdheidsoverschrijding, beŽindiging overeenkomst, honorarium en bouwkosten, onduidelijkheden en tegenstrijdigheden in bestek, bouwstoffen.

Comments are closed.