disclaimer

Disclaimer

De informatie op de website is informatie van algemene aard en houdt geen advies in. De informatie op de website en/of in de nieuwsbrieven is met grote zorgvuldigheid samengesteld. VanWoerkom-Bouwrecht garandeert niet dat deze informatie volledig, juist, bijgewerkt en/of vrij van schrijffouten is.

VanWoerkom-Bouwrecht is niet aansprakelijk voor schade of kosten, van welke aard ook, die ontstaan door het gebruik van deze website en/of de nieuwsbrieven, zoals schade veroorzaakt door mogelijke schrijffouten, onjuistheid, onvolledigheid en/of gedateerdheid van informatie, door virussen en/of het niet correct functioneren van deze website.

Verwijzingen naar websites die niet door VanWoerkom-Bouwrecht worden onderhouden, zijn enkel opgenomen ter informatie. VanWoerkom-Bouwrecht is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud en/of het functioneren van websites waarnaar wordt verwezen.