nevenwerkzaamheden

Nevenwerkzaamheden

Als onderzoeker/schade-expert op het gebied van met name Aansprakelijkheid en Technische varia (ATV) draagt mr.ing. A. van Woerkom inmiddels bij aan het succes van BosBoon Expertise.

BosBoon Expertise (www.bosboon.nl) is een objectief en onafhankelijk expertisebureau op het gebied van Transport Goederen, Scheepsvaart en Techniek, Personenschade, Monitoring Bouw en Infra, Brand, Aansprakelijkheid en Technische varia, Sales en Recovery, Regres en Schadebehandeling. Het werkgebied van BosBoon Expertise is zowel nationaal als internationaal.

In hoedanigheid van onderzoeker/schade-expert onderzoekt mr.ing. A. van Woerkom exclusief in opdracht van BosBoon Expertise zowel de aard, de omvang als de oorzaak van schades geclaimd op Construction All Risk (CAR), aansprakelijkheid (AVB), beroepsaansprakelijkheid (BA), Bouw Ontwerp Verzekering/Professional Indemnity (BOV/PI), en/of brand (opstal- en inventaris/goederen) verzekeringen.

Ingeval mr.ing. A. van Woerkom optreedt in deze hoedanigheid geldt de voor advocaten geldende kernwaarde ‘partijdigheid’ niet, doch de overige wel. Dit betekent dat zowel BosBoon Expertise als de betrokken verzekeringsmakelaar/-tussenpersoon, de achterliggende verzekeraar, de betrokken verzekerde en/of de betreffende derde in deze hoedanigheid blijvend kunnen en mogen vertrouwen op de overige voor advocaten geldende kernwaarden, zijnde: ‘onafhankelijkheid’, ‘deskundigheid’, ‘vertrouwelijkheid’ en ‘integriteit’. Voor mr.ing. A. van Woerkom geldt in deze hoedanigheid geen verschoningsrecht, en geldt dat in deze hoedanigheid geen gebruik wordt gemaakt van de door hem aan de Nederlandse Orde van Advocaten opgegeven geheimhoudernummers.