over

Handelen vanuit de feiten, nooit vanuit de emotie

Ik denk graag out-of-the-box.
Allard van Woerkom
Advocaat

Per 1 mei 2010 is Allard van Woerkom (1962) gestart met VanWoerkom-Bouwrecht. Allard is een bouwrecht specialist in hart en nieren.
‘Dat ik in de bouwsector beland ben, gebeurde bijna vanzelfsprekend. Mijn vader was architect/bouwkundige en het ging veel over bouwen bij ons thuis. Van kinds af aan was ik al omringd door bouwtekeningen, bestekken en maquettes en dat is nu niet anders. Het was logisch dat ik na mijn middelbare school die richting op ging.’

Van civiele techniek naar verzekeringen

Allard heeft twee technische opleidingen afgerond. In 1986 behaalde hij eerst het diploma HTS Civiele Techniek. Na een tussenperiode vanwege militaire dienst, vroeg hij zich af of het werken in de bouwwereld zelf wel bij hem paste. Het uitvoeren van bouwkundige werken trok hem eigenlijk niet zo, hij zocht het meer in details. Het alternatief kwam bij toeval voorbij via een kennis die adviseerde eens te solliciteren in Den Haag bij een grote verzekeraar. Daar zochten ze een acceptant/schadecorrespondent.
‘Ik werd aangenomen, maar ik wilde ook mijn technische achtergrond verder verbreden. In Amsterdam ben ik daarom HTS Bouwkunde gaan doen. Met al die kennis op zak wilde ik anderhalf jaar later wel eens de bouwplaats op om de schades daadwerkelijk te zien en te doorgronden, dat aspect vond ik met name interessant. In Den Haag lukte dat niet, daarom ben ik verder gaan zoeken en kwam ik uit in Rotterdam bij een gerenommeerd expertisebureau. Daar werd ik bouwkundig/civieltechnisch schade-expert. Om die functie goed uit te kunnen oefenen, heb ik in 1991 mijn Assurantie B behaald.’

Studie Rechten

Na enkele jaren begon Allard steeds meer te beseffen welke richting hij echt op wilde:
‘Schadeonderzoek was heel leerzaam en leuk, maar we deden ook schuldvraag onderzoek. Dan moet je wel weten waar je het in juridische zin over hebt. Net als mijn collega’s had ik een zeer gedegen bouwkundige vakkennis, maar we ontbeerden die juridische kant. In Leiden ben ik daarom begonnen met de propedeuse Rechten. Dat liep zo voortvarend, dat ik in deeltijd de studie voortzette en in 1996 afstudeerde met de specialisatie Bouwrecht. Datzelfde jaar begon ik als advocaat civiel bouwrecht in Nijmegen.’

Werken vanuit partnership

Als advocaat in het civiele bouwrecht heeft Allard duidelijk zijn stiel gevonden:
‘Het is een enorm interessant vakgebied en ik doe het met heel veel plezier. Het is zeer divers: van grote projecten in de weg- en waterbouw of in de utiliteitsbouw, tot geschillen over een woning. Ik sta met name aannemers bij, maar ook architecten, projectontwikkelaars, en gemeenten, die vaak opdrachtgever zijn.’

‘Als advocaat behandel ik het bouwrecht altijd vanuit de feiten en nooit vanuit emotie. Partijen handelen vaak vanuit emotie en dan komt het nooit goed. In de relatie met mijn cliënt is hét kernwoord oprechtheid. Het is heel belangrijk dat er een vertrouwensrelatie ontstaat met cliënten en dat we samenwerken in een soort partnership. Ik neem de cliënten aan de arm, ik leef me in hun probleem in en begeleid ze. Als ze het niet goed hebben gedaan, vertel ik ze dat. Mijn ervaring is dat als iets werkelijk niet goed is gegaan, het beter is aan een oplossing te werken, dan dat je per se een zaak wilt uitprocederen. Het gaat immers ook om de naam van het bedrijf en daarom moet je je cliënt ook beschermen. Maar als een aanklacht echt onterecht is en er geprocedeerd moet worden, ga ik er helemaal voor.’

Client waardeert technische achtergrond

De brede bouwachtergrond van Allard en zijn ervaring als schade-expert, zorgen ervoor dat hij niet alleen zeer ingewikkelde zaken snel kan doorzien, maar ook op een gelijkwaardig technisch niveau met zijn cliënten kan praten:
‘Een cliënt waardeert dat. Hij hoeft niet eerst van alles uit te leggen. Voor hem is het belangrijk dat ik snel tot de kern van de zaak kan komen en oplossingen kan aandragen die voor hem de beste zijn. Bij die oplossingen denk ik dan graag out-of-the-box. Als je als advocaat snel alle technische facetten kunt overzien en bovendien alle bouwgerelateerde verzekeringen door en door kent, heb je immers de ruimte én het overzicht om juridisch creatief te denken. Je kunt op die manier ook in zaken waarin je cliënt minder sterk staat het onderste uit de kan halen. De feiten zijn voor iedereen hetzelfde, het gaat echter om de weg die je bewandelt mét die feiten. Dat maakt het verschil. En als je dan je cliënt optimaal hebt kunnen helpen geeft dat een heel goed gevoel. Uiteindelijk doe je het voor je cliënt.’