projectjurist vast of interim

Heeft u behoefte aan juridische ondersteuning
of advisering binnen de eigen organisatie?

projectjurist complexe bouw-infraprojecten, vast of interim

Als projectjurist draagt VanWoerkom-Bouwrecht bij aan de succesvolle realisatie van complexe bouw-/infraprojecten, al dan niet in multidisciplinair verband. Dat kan zowel op vaste basis voor de duur van het project als op interim basis ter tijdelijke ondersteuning ingeval van organisatorische krapte of een cumulatie van activiteiten.

In deze hoedanigheid adviseert VanWoerkom-Bouwrecht de verantwoordelijk projectmanager/-directeur over de juridische mogelijkheden en risico’s, gevraagd en (ook) ongevraagd. Ingeval de overige leden van het projectbureau tegen bouwjuridische of bouwtechnische items aanlopen, fungeert VanWoerkom-Bouwrecht ook voor hen als een laagdrempelig, vast aanspreekpunt. Want ook staande uitvoering geldt het adagium dat het voorkomen van fouten beter én bovenal veel goedkoper uitvalt dan een eventueel herstel van zaken of een verlies van aanspraken.

Interesse?

Neem vrijblijvend contact op en vraag naar de mogelijkheden